Kalite Politikamız

Varoluş Amacımız:
- Kaliteli ve çevre dostu ürün ve hizmetler sunmak
- Doğal su kaynaklarının tüketimini azaltacak sistemler sunmak
- Çevreye zarar veren endüstriyel ve evsel deşarjları önlemek
- Markamıza bağlı müşteriler yaratmak
- Müşterilerimiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için ölçülebilir yararlar sağlamak
- Geçmiş bilgi ve tecrübesini günümüz bilgi ve teknolojisi ile birleştirerek, rekabetçi işleme yöntemleri geliştirmek-kullanmak
- Türkiye’deki sektörel standartları iyileştirmek
- Türkiye ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmak

Şirket Hedefi:
- 5 yıl içerisinde Türkiye’deki tüm madencilerin tercih ettiği bir marka olmak
- 10 yıl içerisinde Dünya madencilerinin tercih ettiği bir marka olmak

Kalite Politikamız:
- Kalitesi ile müşterilerimizin,
- Verimliliği ve rekabet gücü ile hissedarlarımızın,
- Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın,
- Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.

Yaklaşım:
- Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gerekli yönetim sistemini kurmak
- Müşteri, üretici, tedarikçi, çalışan ve hissedarlarımızın ve toplumun ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini saptamak ve ölçmek
- Hatasız süreç tasarımında yoğunlaşmak
- Her süreçteki çevrim sürelerini ve değişkenliği azaltmak
- Başarı göstergelerini sürekli iyileştirmek
- Çalışanların şirketin işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek
- Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak

Kalite Hedeflerimiz:
- Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek
- Kötü kalite maliyetini azaltarak sağlanan kazançları her yıl arttırmak
- Kurumsal ve teknolojik yenilikleri her yıl yapmak
- Süreçleri kademeli olarak birleştirmek
- Müşteri memnuniyetini her yıl arttırmak
- Her yıl karlılık hedefini aşmak

KETMAK