Hizmetlerimiz

Tikinerli Maden Arıtma Tesisi

Ekipmanlar

 • Flokülant Dozlama Ünitesi
 • Dozlama Pompası
 • Statik Mikser
 • Tikiner
 • Pnömatik Aktüatör Grubu
 • Tikiner altı Çamur Pompası
 • Çamur Kazanı ve Karıştırıcısı
 • Filtre Pres Besleme Pompası
 • Filtre Pres
 • Su Rezervi
 • Filtre Bezi Yıkama Pompası
 • Membran Şişirme Pompası
 • Temiz Su Havuzu
KETMAK