Ürünler

  Sedimantasyon Tankı

  Dengeleme havuzunda toplanan atık su bu havuzda bulunan dalgıç pompa vasıtasıyla belli periyotlarda sedimantasyon tankına basılır.

  Basım sırasında verilen dozlama (flokulant) ile atık suda bulunan partiküller ayrışarak ağırlaşan kirli partiküller normal çökme hızından çok daha
  süratle çökerek konik kısımda toplanır; üst kısımda toplanan temiz su ise yan tarafta bulunan temiz su tankına geçer. Sedimantasyon tanklarımızın özel içyapısı sayesinde çökelen partiküllerin tankın üst kısmından beslenen atık su nedeniyle tekrar yukarı yönelerek üst akımı kirletmesine engel olunur. İhtiyaca göre değişen boyutlarda sedimantasyon tankı üretimlerimiz gerçekleşmektedir.

  Standart sedimantasyon tankı çaplarımız:

  • 3300 mm
  • 4200 mm
  • 5000 mm
  • 6000 mm
  • 7000 mm
  KETMAK